Terms of Use & Returns

Müügitingimused ja tagastamine
Validity of Terms and Conditions of Sale for Consumer (Individual Buyer)
The terms and conditions of sale apply to the purchase of goods between a private buyer (hereinafter the Consumer) and the company Viiskanda OÜ (hereinafter the Online Shop) at himmeli.net.

The personal data controller of himmeli.net is Viiskanda OÜ (registry code 11501136) located at Muru farm, Ohtu village, Lääne-Harju County, Estonia, phone +372 514 1416 and e-mail: urmasveersalu@gmail.com.

Viiskanda OÜ is the controller of the personal data of himmeli.net, the personal data necessary for making payments shall be forwarded to the authorized processor Maksekeskus AS.

Price information
All prices in the Online Store are in euros and do not include VAT, the company is not subject to VAT.
There is no charge for the delivery of the product (s).
Prices are valid from the time the order is placed until the payment deadline of the completed order, normally 24 hours.
The web shop reserves the right to make changes in the sales prices. These changes will be reflected on the website himmeli.net.

Placing an Order
Add the products you want to the cart.
You have two steps to complete your order: Shopping Cart and Checkout. At the Cart, review the products and prices and press “Proceed to checkout”. At the checkout stage, fill in the required fields, select the appropriate delivery method and payment method and press “Pay”.
Payment is made in Euros and can be made by bank link (SEB, Swedbank, LHV, Luminor etc.).
Fill in the fields on the Checkout page carefully, as the accuracy and correctness of the information provided will depend on the prompt and smooth delivery of the products you have purchased and the subsequent resolution of disputes and claims.

Entry into force of the contract of sale
Under the Sales Agreement, the Web Store undertakes to hand over to the Consumer an existing or manufactured Goods and to enable the transfer of ownership to the Consumer, but the Consumer undertakes to pay the Web Store the amount indicated on the Goods invoice and to accept the Goods.
Unpaid orders will be canceled 24 hours after the order is placed.
The Sales Contract shall enter into force after the payment made by the Consumer has been credited to the bank account of the Online Shop.

Shipment
After the contract of sale enters into force, the Webshop will complete the order and the products will be shipped to parcel machines (Omniva, DPD and Itella SmartPOST) or as Omniva maxiletter. The goods will arrive within 3 business days.
The delivery terms shown on the Website of the E-shop are valid from the moment the order is received in the bank account of the Online Store.
For prompt delivery, care must be taken and true and valid information must be provided when entering the order data when ordering.
The Web Store shall not be liable for any delay in delivery of the Goods if the Goods have been delivered to the Logistics Partners in due time, but the Delay in Delivery is due to circumstances beyond the Online Store’s control and foreseeability.

RETURN OF GOODS

How to Return Goods
Returns must be made no later than 14 days after receipt and must be sent to urmasveersalu@gmail.com.
The consumer must return the goods within 14 days of submitting the application or provide proof that he has handed over the goods to the logistics company within this period.

Refund of purchase amount
Himmeli.net shall immediately return to the consumer, but not later than 14 days after receiving the application for withdrawal, all fees received from the consumer under the contract.
The cost of returning the goods shall be borne by the buyer, unless the reason for the return is that the item to be returned does not correspond to the order (eg, wrong or defective item).

In which case the right of return will not apply
Only if he has used the item in any way other than that necessary to ascertain the nature, properties and operation of the item. In order to ascertain the nature, characteristics and functioning of the item, the Consumer should only handle and use the item as permitted in the shop.
If the goods have been used for purposes other than those necessary to ascertain the nature, characteristics and functioning of the goods, or if they show signs of use or wear, the Web Store shall have the right to reduce the refundable amount in proportion to the value of the goods.

Müügitingimuste kehtivus Tarbijale (eraisikust ostjale)
Müügitingimused kehtivad himmeli.net Veebipoest eraisikust ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtte Viiskanda OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ostmisel.

Veebipoe himmeli.net isikuandmete vastutav töötleja on Viiskanda OÜ (registrikood 11501136) asukohaga Muru talu, Ohtu küla, Lääne-Harju, Eesti, tel +372 514 1416 ja e-mail: urmasveersalu@gmail.com.

Veebipoe himmeli.net isikuandmete vastutav töötleja on Viiskanda OÜ, maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Hinnainfo
Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu, ettevõte ei ole käibemaksukohuslane.
Hinnale ei lisandu tasu toote/toodete kättetoimetamise eest.
Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni, tavajuhul 24 tundi.
Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel himmeli.net.

Tellimuse vormistamine
Lisage soovitud tooted ostukorvi.
Tellimuse vormistamiseks tuleb läbida kaks etappi: Ostukorv ja Kassa. Ostukorvi etapis vaadake üle tooted ja hinnad ja vajutage “Edasi”. Kassa etapis täitke vajalikud väljad, valige sobiv kohaletoimetamise viis ja sobiv maksmisviis ja vajutage “Maksma”.
Makse tehakse eurodes ja seda saab teha pangalingiga (SEB, Swedbank, LHV, Luminor jt).
Täitke Kassa leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

Müügilepingu jõustumine
Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva või valmistatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24h möödudes alates tellimuse vormistamisest.
Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kohaletoimetamine
Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse ning saadab pakiautomaati (Omniva, DPD, Itella SmartPOST) või saadab Omniva maxikirjaga. Kaup tuuakse kohale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

KAUBA TAGASTAMINE

Kuidas tagastada kaupa
Kauba tagastamiseks tuleb esitada hiljemalt 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist taganemisavaldus ning saata see aadressile urmasveersalu@gmail.com.
Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

Ostusumma tagastamine
Veebipood himmeli.net tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.
Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Millisel juhul tagastamisõigus ei rakendu
Üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Myyntiehtojen voimassaolo kuluttajille (yksittäinen ostaja)
Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostamista yksityisen ostajan (jäljempänä kuluttaja) ja yrityksen Viiskanda OÜ (jäljempänä verkkokauppa) välillä himmeli.net.

Himmeli.net: n henkilötietojen rekisterinpitäjä on Viiskanda OÜ (rekisterinumero 11501136), joka sijaitsee Muru-tilalla, Ohtu kylässä, Länsi-Harjumaa, Viro, puhelin +372 514 1416 ja sähköposti: urmasveersalu@gmail.com.

Viiskanda OÜ on himmeli.net-henkilötietojen hallitsija, maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot toimitetaan valtuutetulle prosessorille Maksekeskus AS.

Hinnatiedot
Verkkokaupan kaikki hinnat ovat euroissa eivätkä sisällä arvonlisäveroa, yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen.
Tuotteen / tuotteiden toimituksesta ei veloiteta.
Hinnat ovat voimassa tilauksen tekemisestä tilauksen maksuaikaan asti, yleensä 24 tuntia.
Verkkokauppa pidättää oikeuden muuttaa myyntihintoja. Nämä muutokset näkyvät verkkosivuilla himmeli.net.

Tilauksen tekeminen
Lisää haluamasi tuotteet ostoskoriin.
Sinulla on kaksi vaihetta tilauksen suorittamiseksi: ostoskori ja kassalle. Tarkista ostovaiheessa tuotteet ja hinnat ja paina Seuraava. Täytä kassavaiheessa vaadittavat kentät, valitse oikea toimitustapa ja maksutapa ja paina “Maksa”.
Maksu tapahtuu euroissa, ja se voidaan suorittaa pankkilinkillä (SEB, Swedbank, LHV, Luminor jne.).
Täytä Checkout-sivun kentät huolellisesti, koska annettujen tietojen paikkansapitävyys ja oikeellisuus riippuvat ostamasi tuotteiden nopeasta ja sujuvasta toimituksesta sekä riitojen ja vaatimusten ratkaisemisesta myöhemmin.

Kauppasopimuksen voimaantulo
Myyntisopimuksen nojalla verkkokauppa sitoutuu luovuttamaan kuluttajalle olemassa olevan tai valmistetun tavaran ja mahdollistamaan omistusoikeuden siirtymisen kuluttajalle, mutta kuluttaja sitoutuu maksamaan verkkokaupalle tavaranlaskussa ilmoitetun määrän ja hyväksymään tavarat.
Maksamattomat tilaukset peruutetaan 24 tunnin kuluttua tilauksen tekemisestä.
Myyntisopimus tulee voimaan, kun kuluttajan suorittama maksu on hyvitetty verkkokaupan pankkitilille.

Lähetys
Myyntisopimuksen voimaantulon jälkeen verkkokauppa täyttää tilauksen ja tuotteet lähetetään pakkauskoneisiin (Omniva, DPD ja Itella SmartPOST) tai Omniva maksikirjeenä. Tavarat saapuvat 3 työpäivän sisällä.
Verkkokaupan verkkosivustolla näkyvät toimitusehdot ovat voimassa tilauksen vastaanottamisesta verkkokaupan pankkitilille.
Nopeaa toimitusta varten on oltava varovainen ja annettava oikeat ja todenmukaiset tiedot syötettäessä tilaustietoja tilauksen yhteydessä.
Verkkokauppa ei ole vastuussa tavaroiden toimituksen viivästyksestä, jos tavarat on toimitettu logistiikkakumppaneille ajoissa, mutta toimitusviive johtuu olosuhteista, joita verkkokauppa ei voi hallita ja ennakoida.

TAVAROIDEN PALAUTTAMINEN

Kuinka palauttaa tavarat
Palautukset on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa vastaanottamisesta ja ne on lähetettävä osoitteeseen urmasveersalu@gmail.com.
Kuluttajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai toimitettava todiste siitä, että hän on luovuttanut tavarat logistiikkayritykselle tässä määräajassa.

Ostosumman palautus
Himmeli.net palauttaa kuluttajalle välittömästi sopimuksen perusteella kaikki maksut, viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamishakemuksen vastaanottamisesta.
Tavaroiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset vastaa ostaja, paitsi jos palautuksen syynä on, että palautettava tuote ei vastaa tilausta (esim. väärä tai viallinen esine).

Tällöin palautusoikeutta ei sovelleta
Vain jos hän on käyttänyt tuotetta jollain muulla tavalla kuin mitä on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi. Tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi kuluttajan tulee käsitellä ja käyttää tavaroita vain kaupassa sallitulla tavalla.
Jos tavaroita on käytetty muihin tarkoituksiin kuin tarpeisiin, jotka ovat tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi, tai jos niissä on merkkejä käytöstä tai kulumisesta, verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa summaa suhteessa tavaroiden arvo.